Συνάντηση ομάδας Αλληλεγγύης 09.02

Το Σάββατο 09.02 ώρα 13.45, η ομάδα Αλληλεγγύης του ΑΣΤΟ θα συναντηθεί για να συζητήσουμε την πρόοδο και τις δυσκολίες με τα ερωτηματολόγια και επειδή έχουν ήδη απαντηθεί πάνω από τα μισά, θα συζητήσουμε και για τη μορφή περιεχόμενα κλπ του τελικού Οδηγού.

Ευπρόσδεκτα και νέα μέλη.

Παρ, 08/02/2019 - 12:23 -- vasia.kou