Ομάδα Λόγου Τετάρτη 21/12/2017

Την Τετάρτη 20/12 στις 8.30, η ομάδα λόγου θα ασχοληθεί με το θέμα «Its dangerous when people are willing to give up their privacy», «Είναι επικίνδυνο όταν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την ιδιωτικότητα τους». Noam Chomsky.

Τετ, 20/12/2017 - 15:47 -- astoGeneral